Lastenmissio on yhteiskristillinen järjestö, joka innostaa, varustaa ja kouluttaa lapsityöhön.

Child Evangelism Fellowship -järjestön ydinarvot

1. Painotamme hengellisen johtajuuden toteutumista kaikilla tasoilla. Hengellinen johtajuus on korkeinta mahdollista vaikutusvaltaa. Johtajilla tulee olla herkkä sydän Jumalan edessä, jotta he voivat erottaa Jumalan tahdon ja johtaa työtä tehokkaasti. Pelkän johtamistaidon varassa työn perusta murenee.

2. Painotamme työntekijöidemme hengellistä hyvinvointia. On elintärkeää, ettemme koskaan tyydy opettamaan työntekijöillemme vain lasten tavoittamiseen liittyviä menetelmiä tai opastamaan heitä muiden koulutuksessa. Meidän tulee tietoisesti panostaa työntekijöidemme hengelliseen elämään. Kun työntekijämme toimivat ensisijaisesti Jumalan innoittamina, hänen kunniakseen ja hänen kutsuminaan, evankeliumin työ etenee. Katseen kiinnittäminen Jumalaan ja kutsumustietoisuus auttavat selviämään haasteellisinakin aikoina.

3. Painotamme rukousta työmme perustana. Oma työskentelymme, järjestämämme tilaisuudet tai tekemämme päätökset eivät ole ensisijainen tapa viedä työtä eteenpäin. Tärkeintä on viettää aikaa rukouksessa Jumalan valtaistuimen edessä ja rukoilla siunausta työlle Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Rukouksen kautta saamme voimaa, työntekijöitä ja resursseja hengelliseen työhön.

4. Painotamme evankeliumin viemistä lapsille. Lukuisat järjestöt tekevät hyvää työtä lasten auttamiseksi. Olemme kiitollisia näistä järjestöistä ja uskomme, että Jumala käyttää niitä kärsivien lasten auttamisessa. Kuitenkin Jumala on kutsunut meidät työhön, jossa evankeliumin vieminen lapsille on tärkein päämäärä. Tavoitteena on lasten pelastuminen ja kasvaminen Jumalan lapsina Raamatun vaikutuksesta. Meidän tulee keskittyä tähän ydintehtäväämme.

5. Painotamme evankeliumin esittämistä selkeästi ja Raamattuun perustuen. CEF:n perusajatus on, että lapsi voi ymmärtää Raamatun selkeän pelastussanoman ja tulla Jumalan lapseksi. Tämä tosiasia on kaiken toimintamme perusta. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta on Jumalan pelastava voima. Meidän tulee esittää tämä sanoma selvästi ja yksityiskohtaisesti.

6. Painotamme erinomaisuuteen pyrkimistä Jumalan kunniaksi. Kaikki työhömme liittyvät asiat ovat merkityksellisiä, olivat ne sitten suuria tai pieniä. Näihin sisältyvät antamamme koulutus, tuottamamme materiaalit, käyttämämme tilat sekä tapa, jolla esiinnymme. Jokaisella osa-alueella meidän tulee pyrkiä erinomaisuuteen ja siihen, että teemme kaiken Jumalan kunniaksi!