Lastenmissio on yhteiskristillinen järjestö, joka innostaa, varustaa ja kouluttaa lapsityöhön.

Mikä on Lastenmissio?

Lastenmissio on yhteiskristillinen järjestö, joka innostaa, varustaa ja kouluttaa lapsityöhön. Tavoitteena on kertoa evankeliumi lapsille ja auttaa heitä kasvamaan uskossa.

Lastenmissio edustaa Suomessa maailmanlaajuista lähetysjärjestöä nimeltä Child Evangelism Fellowship (CEF). CEF on tunnustustenvälinen kristillinen järjestö, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Järjestön tehtävänä on kertoa evankeliumia lapsille ja nuorille sekä auttaa heitä kasvamaan uskossa ja juurtumaan omaan kotiseurakuntaansa. Täällä voit tutustua CEF:n ydinarvoihin.

CEF toimii ja vaikuttaa ympäri maailmaa, lähes jokaisessa maassa. Euroopassa järjestöllä on yli 600 päätoimista ja noin 11 400 vapaaehtoista työntekijää 48 maassa. Työkenttä ulottuu aina Grönlannista Venäjälle ja Suomesta Italiaan. Opetusmateriaaleja on tarjolla 29 eurooppalaisella kielellä.

Suomalaisen Lastenmission toiminta alkoi jo 60-luvulla, mutta järjestö perustettiin virallisesti vuonna 1973. Historiasta voit lukea tarkemmin täältä. Nykyisin järjestön palveluksessa on sekä kokoaikaisia että vapaaehtoisia työntekijöitä. Lastenmissio järjestää koulutuksia, tuottaa opetusmateriaaleja ja tekee käytännön lapsityötä.

Lastenmission koulutukset perustuvat CEF:n kansainväliseen koulutusohjelmaan. Suomessa järjestetään mm. Raamatun opettaminen lapsille 1 ja 2 -kursseja sekä monia lyhyempiä koulutuksia.

Lastenmissio tarjoaa ajanmukaista ja käytännöllistä opetusmateriaalia seurakuntien lapsityöntekijöille, opettajille ja muille lasten parissa toimiville.

Lastenmission työntekijät osallistuvat käytännön lapsityöhön niin omilla kotipaikkakunnillaan kuin erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ympäri Suomea. Järjestö toimii vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Lisätietoa mahdollisuuksista osallistua Lastenmission työhön tai sen tukemiseen löydät täältä.