Taloudellinen tuki

Lastenmission toiminta on täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa, eikä järjestö saa tukea miltään ulkopuoliselta taholta kuten valtiolta tai seurakunnilta. Kanna kortesi yhteiseen kekoon ja auta Suomen lapsia kuulemaan evankeliumi. Vaikket itse ehkä osaa ohjata lapsia, voit mahdollistaa lapsityön muiden osalta ja olla näin mukana kokemassa Jumalan valtakunnan työhön liittyviä siunauksia. Mikä olisi parempi investointi näinä taloudellisesti epävakaisina aikoina!

Lahjoitukset ohjautuvat haluamaasi tarkoitukseen viitenumeron avulla. Jos et tiedä, mitä viitettä käyttäisit, voit käyttää yleislahjoitusviitettä. Silloin lahjasi käytetään siihen tarkoitukseen, missä sillä hetkellä on suurin tarve. Voit tulla työntekijämme lähettäjäpiiriin mukaan joko kertalahjoituksella tai tukemalla säännöllisesti kuukausittain.

Palkat koostuvat pienistä ja isommista lahjoituksista. Jotta saisit tietää tukitarpeista yksityiskohtaisemmin, ilmoita osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi joko toimistoon tai suoraan ko. työntekijälle, niin saat lähettäjäkirjeitä kuukausittain tai harvemmin. Jos haluat tietää, onko jollakulla työntekijällä vajausta kannatuksessa, voit kysyä sitä johtoryhmän jäseniltä tai toimistosta.

Otamme vastaan myös testamentteja. Lastenmissiolla on valtakunnallinen rahankeräyslupa, jonka yksityiskohdat näet alta.


Pankkiyhteydet

Maksun saaja: Lastenmissio ry
IBAN: FI66 8000 1901 2054 93
BIC: DABAFIHH
Muista käyttää viitenumeroa!


Viitenumerot

• 5885 – Lapsityön yleiskulut (suurin tarve)
• 5775 – Pekka Siitonen
• 1122 – Helena Vähäkangas
• 4077 – Elina Ojala
• 3900 – Jouni Pikkarainen
• 7540 – Materiaalikulut
• 1850 – Raamattukirjekurssi
• 6554 – Kurssimaksut


Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Lastenmissio ry
Keräyslupa: RA/2019/1176
Myöntäjä: Poliisihallitus 23.12.2019
Keräys: 1.1.2020–31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Varojen käyttö: Järjestön lapsityö, materiaalityö, koulutukset, kirjekurssityö ja työntekijöiden palkat.