Lastenmissio on yhteiskristillinen järjestö, joka innostaa, varustaa ja kouluttaa lapsityöhön.

Muut kurssit

Koulutuksen tavoitteena on auttaa seurakuntia ja järjestöjä lasten hengellisessä opetuksessa. Koulutus sopii sekä alottelijoille että jo pitempään lapsityötä tehneille. Seurakunta tai järjestö voi tilata koulutuksen haluamansa pituisena ja koota aiheista itselle sopivan opetuskokonaisuuden. Koulutuksen tilaaja vastaa järjestely- ja materiaalikustannuksista.

1. KERHO-OHJELMAN VALMISTAMINEN (1 tunti)
• Yleistä kerhon valmistamisesta
• Kerho- ja pyhäkouluohjelma
• Rukous
• Opetustekstin sisäistäminen

2. RAAMATUNKERTOMUKSEN OPETTAMINEN (2 tuntia)
• Näyte raamatunkertomuksen opettamisesta + havainnointitehtävä
• Mielenkiinnon herättäminen
• Opettaminen
• Soveltaminen elämään
• Lopetus ja haaste
• Kertauskysymykset
• Ryhmätyö: Raamatunkertomus

3. RAAMATUNLAUSEEN OPETTAMINEN (1 tunti)
• Miksi opettaa raamatunlauseita?
• Raamatunlauseen valitseminen
• Raamatunlauseen opettaminen
• Erilaisia tapoja raamatunlauseen opettamiseen

4. OPETUKSEN HAVAINNOLLISTAMINEN (2 tuntia)
• Opetuksen havainnollistaminen ja osallistava opetus
• Havaintovälineen valitseminen
• Keinoja opetuksen havainnollistamiseen
• Hengelliset pelit ja leikit opetuksen tukena

5. LAPSEN ERI IKÄKAUDET (1 tunti)
• Miksi on hyvä tietää lapsen eri ikäkausista?
• 3–6-vuotiaat ja miten opettaa leikki-ikäistä?
• 7–10-vuotiaat ja miten opettaa kouluikäistä?
• 11–14-vuotiaat ja miten auttaa ja opettaa varhaisnuorta?

6. TURVAOHJEET JA JÄRJESTYKSENPITO (1 tunti)
• Lapsityön turvaohjeistus
• Lapsityötoimijan turvallinen käyttäytyminen
• Viisaasti fyysisessä läheisyydessä
• Työrauha ja järjestyksenpito
• Lapsen huomioiminen
• Työrauhan häiriintymiseen vaikuttavia tekijöitä
• Sääntöjen laatiminen ja valvominen

7. LASTEN TAVOITTAMINEN (1 tunti)
• Seurakunnan järjestämää toimintaa
• Miten tavoitan lähiympäristöni lapset evankeliumilla?
• Kotikerhon järjestäminen (Good News Club®)
• Lastentapahtumat (Kids´ Action Night, Mix- ja Donkkis Big Night -illat)

8. HENGELLISEN KASVUN TUKEMINEN (1 tunti)
• Opettajan päätehtävät lapsityössä
• Säännöllinen rukouselämä
• Säännöllinen raamatunlukeminen
• Uskovien yhteyden löytyminen
• Mitä tehdä, kun lankeaa?
• Jeesuksen todistajana kasvaminen
• Antaminen
• Ryhmätyö

9. LAPSEN KOHTAAMINEN JA SIELUNHOITO (2 tuntia)
• Mitä sielunhoito on?
• Miksi lapsi tulee sielunhoitoon?
• Järjestetty sielunhoito
• Spontaani sielunhoito
• Sielunhoitotilanne
• Lapsen ohjaaminen Jeesuksen luo
• Ryhmätyö: Sielunhoitoesimerkit

10. MITEN OPETAN LASTA RUKOILEMAAN? (1 tunti)
• Opettaja esikuvana
• Milloin rukoilla?
• Millaisia rukouksia?
• Miten opettaa rukoilemaan?
• Harjoitustehtäviä

11. LAULU JA MUSIIKKI OPETUSVÄLINEINÄ (1–2 tuntia)
• Musiikin osuus Raamatussa
• Hengellisen musiikin vaikutus lapseen
• Hengellisen laulun osa-alueet
• Musiikin osa-alueet

12. LÄHETYSTYÖ LÄHELLE LASTA (1 tunti)
• Miksi lähetystyöstä puhuminen on niin tärkeää?
• Miten innostaa lapsia ja nuoria lähetystyöhön?

13. LEIRIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS (2 tuntia)
• Leirin suunnittelu
• Leirihenkilökunnan valinta
• Henkilökunnan tehtävät ja vastuualueet
• Leirin päiväohjelma
• Erikoisohjelma
• Leirin turvaohjeisto